Hipputeos
Ostoskori
Ostoskorisi on tyhjä
Tuoteryhmät
Kultahippu

Erämaankulta
Suomen Verkkomaksut
Erkki Liljan kirjat Jäämerenkäytävä  ja Tunturien yli Jäämerelle yhdessä
Hinta 48.00 EUR
Erkki Liljan kirjat Jäämerenkäytävä ja Tunturien yli Jäämerelle yhdessä
[HT25a]
Saatavuus Tuotetta ei ole varastossa
Lisää ostoskoriin 

Kaksi Erkki Liljan historiakirjaa yhteishintaan.
Kirjoissa on valtava tietomäärä Lapista ja Lapin maantie- ja rautatieverkon suunnittelusta ja kehittymisestä.
Nykyään yhteydet Jäämerelle ovat taas vahvasti esillä.TUNTURIEN YLI JÄÄMERELLE Erkki Lilja:

Kertomuksia Lapin teiltä ja vähän vierestäkin.

Lapin tiestön kehittämisessä elämäntyönsä tehnyt tietokirjailija, ra-kennusmestari Erkki Lilja syventää palkitun Jäämerenkäytävä-teoksen (2013)
aihepiiriä uudella kirjalla, joka kertoo osin ennen julkaisemattomin kuvin, haastatteluin ja matkakertomuksin Jäämeren teiden kulkijoista ja tutkijoista.
He ovat jättäneet jälkensä myös pohjoisen teiden suunnittelun ja rakentamisen historiaan.
Uudessa teoksessa julkaistaan myös Tarton rauhanneuvottelujen (1921) asiakirjoja, jotka selittävät, miksi juuri Petsamo ja Liinahamarin satama
siirtyivät lopulta Suomelle Aunuksen Karjalasta haviteltujen Repolan ja Porajärven pitäjien sijaan.
Myös presidentti Urho Kekkosen lukuisisista Lapin matkoista esite-tään ennen julkaisematonta tietoa ja kuvia samoin kuin presidentti K.J. Ståhlbrgin
ensimmäisestä vierailusta Petsamoon ksäll 1921.
Erkki Liljan kirja on huikea spektaakkeli eksoottiselle arktiselle kalottialueelle.

Ihmiset ovat vuosisatojen ajan ylittäneet tunturit matkoillaan Jäämeren rannoille. Kulkukeinot ovat muuttuneet aikojen myötä. Tiet ovat saavuttaneet
pohjoisimman Lapin vasta muutama sukupolvi sitten, rautatiet eivät vieläkään.

Tientekijöille omistettu kirja kertoo kulkijoista ja kulkemisesta vuosisatojen ajalta vaikeissakin oloissa milloin jalan, milloin poroilla tai veneellä. Kirja kertoo
myös tiestön vähittäisestä leviämisestä pohjoisemmaksi ja sen moninaisista vaikutuksista. Myös haaveet Jäämeren radasta saavat osansa kirjassa.


Koko: B5 (175*250)
Kuvitus: runsas historiallinen kuvitus ja kartasto
Laajuus: 512 sivua


JÄÄMERENKÄYTÄVÄ Erkki Lilja

Pohjois-Suomen rata- ja tiehankkeiden historiaa
- näkijöitä - tekijöitä - kulkijoita - salaisia suunnitelmia -
Jäämerelle johtavien kulkuyhteyksien historiaa, toteutuneita ja toteutumattomia tie- ja ratahankkeita on
JÄÄMERENKÄYTÄVÄ-teoksessa käsitelty yhtenä kokonaisuutena,
jonka pohjoinen päätepiste on Pohjois-Atlantin ja Jäämerenrannikko ja eteläinen päätepiste leviää hajajuuristona
Itämereen maihin.
Ensimmäisiä ratasuuntia Suomesta Jäämerelle suunniteltiin jo vuonna 1893.

Erkki Liljan kirjassa esitellään perusteellisesti Jäämerelle johtavien kulkuyhteyksien historiaa, toteutuneita ja
toteutumattomia tie- ja ratahankkeita, joiden pohjoinen päätepiste on Pohjois-Atlantin ja Jäämerenrannikko ja
eteläinen päätepiste leviää hajajuuristona Itämereen maihin.

Erkki Liljalle MOBILIA-PALKINTO 2014

Aikaisempina vuosina on tieliikennehistoriana palkittu niin tietä, kuin erilaisia tienkäyttäjiä tarkastelleita teoksia. Nyt
palkittava teos on korostetusti tien – kuvitellun, suunnitellun, olemassa olevan, suljetun ja jo kadonneidenkin teiden
historia.
Vuoden tiehistoriallinen teos 2014 on
Erkki Lilja, Jäämeren käytävä. Pohjois-Suomen rata- ja tieverkkohankkeiden historiaa. Näkijöitä, tekijöitä, kulkijoita,
salaisia suunnitelmia.
Palkinnon myöntämisperusteissa todetaan, että Erkki Liljan teos Jäämeren käytävä on helposti lähestyttävä
yleiskatsaus rauta- ja maatiehankkeisiin Suomen alueelta Jäämeren rannalle.
Tämä Suomen alueen yhteyksiä Jäämerelle tuhannen vuoden perspektiivillä valottava teos on jo aiheeltaan
kunnianhimoinen, joten on luonnollista, että työ on vaatinut tekijältään paljon ja monenlaista panostusta. Monet
tarinat ja reitit ovat selvästikin tulleet teoksen tekijälle tutuksi jo kymmenien vuosien työn tuloksena ja ohessa,
mutta on miellyttävä havaita, että arkistotyötäkään tekijä ei ole kaihtanut, pikemminkin päinvastoin.
Kirjoittaja yhdistelee taitavasti eritasoista tietoa kokonaisuudeksi, joka on osin haastava rakenteeltaan, mutta
perusteltu ja hallittu. Käytetty kirjallisuus on pääosin tuoretta ja sitä on käytetty luovasti.
Teoksella on miellyttävän rauhallinen taittoilme. Palkintoperusteissa todetaan myös, ettei tekijän mieltymys kartta-
aineistoon jää salaisuudeksi.


Kirjasta selviää, että ensimmäisiä ratasuuntia Suomesta Jäämerelle selvitettiin jo vuonna 1893. Autonomian aikana
1900-luvun alussa suomalaiset halusivat radan kulkevan mahdollisimman idässä Venäjän alueella, koska poliitikot
pelkäsivät rakennuskustannusten kaatuvan suomalaisten maksettavaksi.

Mielenkiintoisin tieto on vuodelta 1939, jolloin eduskunta oli myöntänyt määrärahan radan rakentamisen
aloittamiseen Rovaniemeltä Sodankylään. Osa tielinjasta ehdittiin merkitä maastoon ennen kuin toinen


Erkki Lilja